donderdag 9 februari 2017

Klasontbijten voor 1ste en 5de leerjaar groot succes

Voor het tweede jaar op rij, werd op woensdag 28 september 2016 voor het vijfde leerjaar en op dinsdag 4 oktober 2016 voor het eerste leerjaar een klasontbijt georganiseerd op de speelplaats, zodat ouders van nieuwe leerlingen de kans kregen om andere ouders en leerkrachten te ontmoeten. 

Heel wat ouders waren aanwezig en er was een overvloed aan allerlei lekkers, tot groot jolijt van de leerlingen.


maandag 14 maart 2016

Voordracht en gespreksavond "Onze kinderen veilig online" op dinsdag 8 maart was groot succes

In samenwerking met de ouderraad van de humaniora, werd op 8 maart ll. een gespreksavond georganiseerd omtrent het thema "Onze kinderen veilig online".  De opkomst was talrijk en de reacties heel positief.


Kinderen zitten inderdaad op steeds jongere leeftijd aan de computer, tablet of smartphone. Tijdens deze vormingsavond werden allerlei nuttige tips aangeboden omtrent hoe ouders hun kinderen kunnen begeleiden en ondersteunen in hun internetgebruik.


Twee specialisten terzake kwamen die avond aan bod:
  • Kinderpsychologe Marijke Bisschop; en
  • Sandra Voet (Childfocus) namens de Gezinsbond.
Kon u op deze avond niet aanwezig zijn maar wilt u toch iets meer weten omtrent dit onderwerp, kan u terecht op onderstaande sites:


De Gezinsbond biedt ook de mogelijkheid om verder in te gaan op deze problematiek tijdens zogenaamde "huiskamergesprekken".  Voor meer info over dit principe "Bijtanken over opvoeding@home", kan u terecht op de website van de Gezinsbond of kan u contact opnemen met Reinout Beyaert via reinout.beyaert@gezinsbond.be of via het algemeen Brussels contact Lieve Lalemant-Scheerlinck via gezinsbond.brussel@scarlet.be.


Hierbij vindt u enkele sfeerfoto's:

Doe mee aan de wedstrijd "1001 ideeën - Red de biodiversiteit!"


In het kader van de 20ste verjaardag van de Belgische ratificatie van het Biodiversiteitsverdrag (Rio, 1992) lanceert het Museum voor Natuurwetenschappen de grote wedstrijd: "1001 ideeën - Red de biodiversiteit!".

Het Museum  daagt daarom iedereen uit originele ideeën te bedenken om de biodiversiteit te beschermen. Insturen kan tot en met 10 april 2016. De beste worden gepubliceerd en er zijn leuke prijzen te winnen: een ecologische smartphone, een fiets van bamboe, een dagje op het oceanographisch onderzoeksschip RV Belgica …


De deelnemers kunnen ons hun originele ideeën om de biodiversiteit te beschermen, via het online formulier, voor 10 april 2016, sturen met een duidelijke uitleg van hun nut. Ze maken er zeker een mooie presentatie van in de vorm van een tekening, een stripverhaal, filmpje, foto, collage of kunstwerk …

De wedstrijd staat open voor alle leeftijden, alleen of in groep: er zijn daarom ook prijzen voor groepen en voor individuen.


U vindt de lijst op de wedstrijdpagina.

donderdag 7 januari 2016

Cocodrink was groot succes!

We hebben het eerste trimester met een positieve noot kunnen afsluiten dank zij een geslaagde en sfeervolle Christmas Coco Drink. Bij een warm kopje koffie of chocomelk hebben we met volle teugen genoten van de prachtige kerstliederen gezongen door onze kinderen.  Het was ook een ideale gelegenheid voor een informele babbel. 

Meer nog, die dag was ook het hoogtepunt van onze inzamelaktie ten voordele van de vluchtelingen (zie post hieronder).

Hierbij enkele sfeerfoto's.


Inzamelactie groot succes! Dank u aan alle ouders en leerlingen voor hun gulle bijdrage.


De inzamelingsactie ten voordele van de vluchtelingen in Brussel was een groot succes: ontzettend veel leerlingen en ouders droegen hiertoe hun steentje bij. Het ingezamelde materiaal werd net voor de kerstvakantie bezorgd aan volgende organisaties:

Al deze organisaties BEDANKTEN alle leerlingen, hun ouders, en de school voor deze actie!!! Samen hebben we wel degelijk een verschil kunnen maken!dinsdag 22 september 2015

Welkom op de blog van het Oudercomité van Sint-JanBeste ouders,

Met deze blog hopen we u als oudercomité verder van dienst te zijn. Aangezien dit een nieuw initiatief is, stellen we alle input ten zeerste op prijs zodat deze blog zo goed mogelijk aan uw eisen tegemoet komt.

Met vriendelijke groeten,

Het Oudercomité